top of page

 18. viteška slovesnost
26.11.2022 v  Portorožu

IMENITNA VITEŠKA SLOVESNOST

V izvrstni organizaciji viteškega omizja Istra in Kras, je v portoroškem hotelu Slovenija izzvenela letošnja 18. viteška slovesnost. Iz vseh omizij se nas je s spremljevalkami in spremljevalci zbralo 150 vitezov in vitezinj vina. Bilo je slovesno in prijetno kot že dolgo.

Po prihodu v Kongresno dvorano, ob zvokih fanfar Glasbene šole Koper, ter skupno odpeti hvalnici vinu, himne Reda, so sledili pozdravni nagovori konzula VO Slovenska Istra in Kras Gašparja Gašparja Mišiča, ambasadorja Reda prof. dr. Milana Pogačnika, predstavnikov občine Piran, turističnega združenja in hotela Slovenija. Slovesnost je v kulturnem programu z globoko doživetimi napevi ovekovečil slovenski pevec, pianist in glasbeni pedagog Slavko Ivančič.

Sicer pa je osrednja pozornost na slovesnosti, tako kot vselej, veljala sprejemu novih članov in napredovanjem. Letos je, ob predpisanem protokolu sprejema, pred ambasadorjem Reda in vsemi prisotnimi, zapriseglo kar 12 pripravnikov z naslednjo zaobljubo:

» Ob sprejemu v viteški red prisegam:

  1. Da bom spoštoval-a pravila slovenskega reda vitezov vina in in se zavzemal-a za njegov ugled doma in po svetu.

  2.  Da bom spoštoval-a in širil-a tradicionalne vrednote vinske kulture.

  3.  Da bom častil-a plemenita vina in razvijal-a viteško prijateljstvo.

  4. Da bom podpiral-a in posredoval-a okolju znanstvena in strokovna vedenja o vinu.

  5.  Da bom v redu in izven izražal-a domoljubje in gojil-a prijateljstvo do sorodnih vinskih združenj.

V čast vinu in domovini! »

Temu so sledila še napredovanja članov Reda po stopnjah in sicer iz vitezov pripravnikov v viteze vina II. reda, iz vitezov vina II. reda v viteze vina I. reda in iz vitezov vina I. reda v najvišjo stopnjo viteze vina.

Ta najvišji naziv so prejeli: Zvonko Arnejčič (VO Ptuj Ormož), Miha Butara (VO Dolenjska, Bela Krajina in Posavje), Jordan Cigoj (VO Brda, Vipavska dolina), Majda Dreisibner (VO Maribor), Alojz Kumar (VO Brda, Vipavska dolina), Franc Plajnšek (VO Ptuj Ormož), Gašpar Gašpar Mišič (VO Slovenska Istra in Kras), Boleslav Prinčič (VO Brda, Vipava) in Boštjan Žekš (VO Ljubljana).

Še posebej ganljivo je bilo na slovesnosti ob prvi podelitvi posebnih nazivov in priznanj: častnega člana Reda in plaket.

Za dolgoletno delovanje, s katerim je pripomogel razvoju, uresničevanju poslanstva, prepoznavnosti in ugledu Reda je bil ob veliki soglasni aklamaciji vseh udeležencev imenovan za častnega člana Reda vitez vina prof.dr. Livio Jakomin, VO Slovenska Istra in Kras.

Zlato plaketo Reda kot nagrado za življenjsko delo, pri katerem je z dolgoletnim delovanjem in ugledom bistveno prispeval razvoju in prepoznavnosti Reda doma in v tujini ter bistveno pripomogel razvoju slovenskega vinogradništva in vinarstva in prispeval pospeševanju vinske kulture ali je s svojimi vini dosegel mednarodno prepoznavnost, ki se meri s priznanji v Sloveniji in tujini sta prejela:

Častni ambasador Milan KNEŽEVIČ, vitez vina, VO Ljubljana in

nekdanji ambasador Reda Franc JANKOVIČ, vitez vina, VO Celje

Srebrno plaketo za dolgoletno delovanje in bistveni prispevek k ugledu in razvoju omizja  ter opravljanja zadolžitev v okviru Reda, ki so bistveno pripomogle k ugledu in prepoznavnosti Reda v domačem in širšem okolju pa je prejel

Zlatko BORAK, vitez vina in tajnik VO Pomurje.

Slovesnost smo sklenili s podelitvijo listin zmagovalcem skupin in pokala skupnemu zmagovalcu 18. viteškega turnirja slovenski vin Igorju Sanaborju, Ivanu Mijošku, Ivanu Simoniču in Zdravku Mastnaku.

Svečanosti je sledil tradicionalni viteški obed, z izvrstno kulinariko kuharskega in strežnega osebja hotela Slovenija, ob spremljavi vrhunskih kakovostnih vin vinogradnikov viteškega omizja Slovenska Istra in Kras. 

2. Pozdrav ambasadorja reda Milana Pogačnika

2. Velika udeležba na viteški slovesnosti

    v kongresni dvorani Hotela Slovenija

1. Svečani sprevod vitezov v Kongresno dvorano

3.Pozdrav ambasadorja reda Milana Pogačnika

4. Pozdrav konzula VO Istra in Kras

    Gašpar Gašpar Mišiča

5. Slovesnost je povezovala Ingrid Mahnič 

    vitezinja vina.

6. Novi člani viteški pripravniki

7. Sprejem po protokolu Viteškega reda

8. Napredovani v viteza vina II.reda

9. Napredovani v viteza vina I. reda

10. Napredovani v viteza  vina

11. Zahvalni govor viteza vina Boštjana Žekša

12. Zapel nam je Slavko Ivančič

14. Podelitev naziva častni član reda Liviu Jakominu. 

13. Zlata plaketa reda častnemu ambasadorju Milanu Kneževiču

15. Podelitev zlate plakete reda Francu Jankoviču

16. Srebrna plaketa reda Zlatku Boraku

17. Podelitev  listin in pokala zmagovalcem viteškega turnirja vin

18.Kuharska in strežna ekipa je pripravila slasten viteški obed.

bottom of page