top of page

 16. Viteška slovesnost  v  Termah

Olimia, Hotel Sotelia,  7. december 2019

1. Zbrali smo se v Termah OLIMIA.

1a.Počastila nas je vinska kraljica Meta Frangež.

2. Viteška slovesnost v kongresni dvorani

3. Himna Reda z zborom Emina

16. Viteška slovesnost, 7. december 2019

 

V lepem sončnem dopoldnevu smo se člani Združenja slovenskega reda vitezov vina s spremljevalkami in spremljevalci ter vabljenimi uglednimi gosti zbrali na 16. Viteški slovesnosti v prelepem naravnem  okolju, ki ga krasijo bogati vodni viri, gozdovi, hribi, polja in vinogradi na območju Obsotelja in Kozjanskega, kjer je kar 2000 pridelovalcev vina. Za naše najpomembnejše srečanje in druženje v letu je organizator Viteško omizje Celje izbralo Terme Olimia – hotel Sotelia, ki je izkazalo izjemno gostoljubje kot je v  teh lepih kozjanskih krajih tudi ustaljena tradicija in njihova značilnost.

Ob imenitni zakuski iz Savinjske doline in peninah viteškega prijatelja Franca Jankoviča so se razvezali jeziki in družila ter tkala nova prijateljstva kar 160 udeležencev. Zahteven zalogaj za brezhibno organizacijo in izvedbo prireditve.

Kot je že po protokolu utečena navada smo ob fanfarah, na čelu s praporom Reda, vstopili v kongresno dvorano in skupaj ob spremljavi ženskega pevskega zbora Emina iz Podčetrtka odpeli himno Reda.

Sledili so pozdravni nagovori Ivana Mijoška, viteza vina, konzula Viteškega omizja Celje, Petra Misje župana občine Podčetrtek in viteza našega Reda, Zdravka Počivalška, ministra za gospodarstvo Republike Slovenije, Maje Pak, direktorice Slovenske turistične organizacije, Mete Frangež, vinske kraljice 2019 in Milana Pogačnika, viteza vina, ambasadorja Reda.

Tudi tokrat smo pozornost namenili tudi strokovnemu predavanju »Druženje vina in hrane«, ki ga je pripravil Edvard Kužner, vitez vina I. reda.

 

Po uvodnem delu je na slovesen način, kot ga določajo protokolarna pravila, sledil sprejem novih članov in napredovanja vitezov v višje stopnje reda. V viteza vina, najvišjo stopnjo reda, sta bila napredovana Majda Brdnik in Igor Zajec, člana Viteškega omizja Istra in Kras.

 

Viteški obed je bil pravo presenečenje v znamenju kolin in domače kuhinje kot je stoletja ustaljena na Kozjanskem območju. Izvirno, okusno in nepozabno doživetje, ki so ga podpirala vrhunska vina naših vitezov vinogradnikov in vinarjev Draga Kregarja, Rajka Pečnika in Ivana Mijoška, ki nas je ob domači sladici razvajal z mednarodno nagrajenim sladkim izbornim tramincem z dolgim žlahtnim okusom in globokim spominom.

 

In ob koncu ne ostane drugega kot iskrena zahvala in čestitka za kulinarično ponudbo hotelskemu kuharskemu in strežnemu osebju ter izjemne pohvale Viteškemu omizju Celje za izvrstno organizacijo in izvedbo nepozabne 16. viteške slovesnosti.

            

4. Pozdrav konzula VO Celje Ivana Mijoška

5.Nagovor ministra Zdravka Počivalška

7.Pozdrav direktorice STO Maje Pak

9. Predavanje Edvarda Kuznerja: Druženje vina in hrane

11. Napredovanja vitezov v višje stopnje Reda

13. Zahvala Igorja Zajca v imenu pripravnikov in napredovanih

15. Čestitke osebju kuhinje in strežbe ter vinarjem

6. Pozdrav viteza in zupana Petra Misje

8.Nagovor ambasadorja Milana Pogačnika (Besedilo glej spodaj.)

10. Razglasitev novih članov pripravnikov

12. Napredovanje v viteza vina

14. Viteški obed

16. Zadovoljstvo  organizatorjev ob uspešni izvedbi slovesnosti

Nagovor ambasadorja Reda prof. dr. Milana Pogačnika na viteški slovesnosti v Olimlju  7.12.2019

 

Drage viteške prijateljice, viteški prijatelji, spoštovani gostje :minister za gospodarstvo RS g. Zdravko Počivalšek, direktorica STO ga. Maja Pak, župan Podčetrtrka g.Peter Misja, vinska kraljica Slovenije za leto 2019 Meta Frangež,  častni ambasador Reda Milan Kneževič, gospe in  gospodje.

V imenu ZSRVV vas pozdravljam , tu v Olimlju, Termah OLIMIA,v Hotelu Sotelia v prelepem objemu Kozjanskega, ki po podatkih iz lokalne spletne strani, dobesedno brsti v smislu razvoja, gospodarskih možnosti in vse številnejših turističnih ponudnikov. Njegova dolgoletna odmaknjenost od gospodarskega razvoja in udobnega življenja, vključno z depopulacijo, pa postaja veličastna prednost  in velik adut današnjega časa. Kozjansko je ohranilo svoj prvobitni videz in vstopa v turizem in življenje kot sveža in zdrava destinacija.

Spoštovane ,spoštovani ,zbrali smo se na največji letni  prireditvi ZSRVV na 16.viteški slovesnosti ,katere  namen je poleg druženja in prijateljevanja, sprejem novih članov in napredovanje članov reda, ki so izpolnili predpisane pogoje po statutu Reda. Danes bomo v naš red sprejeli pet novih članov-vitezov pripravnikov in napredovalo bo pet članov ki so na predlog omizij in po sklepu sveta Reda izpolnilo predpisane pogoje . Ob tem vse vitezinje in viteze pozivam, da se dobro seznanijo z akti reda, kar močno olajša delo svetu reda .  

Kot nam je poznano, je Red  samostojno, prostovoljno, neprofitno, politično nevtralno združenje, ki uresničujejo svoje interese na področju čaščenja vinske trte in vina, negovanja, pospeševanja in širjenja vina in kulture pitja in s tem povezanih dejavnosti. In da ne pozabimo, Red je bil ustanovljen  leta 2004 tako, da letos praznujemo 15 let  uspešnega delovanja Reda. Red uveljavlja svojo vlogo kot aktivni predstavnik  civilne družbe s prireditvami Reda in Omizij in s sodelovanjem  pri aktivnostih pomembnih za povečanje prepoznavnosti Reda.

V letu 2019 so bili že storjeni nekateri pomembni koraki pri izvajanju aktivnosti Reda.: sprejeti so bili novi akti reda : statut ,protokol o prireditvah Reda, poslovnik o delu sveta Reda. V pripravi je še pravilnik o priznanjih, ki ga bomo obravnavali na naslednji seji sveta Reda. Sprejet je bil tudi rebalans plana za leto 2019 kot nujen pogoj, za stabilizacijo poslovanja  Reda in  Omizij. Oživili in prenovili smo spletno stran Reda, v kateri Red in Omizja sedaj spet lahko  objavljajo prispevke o svojih aktivnostih.

Bili smo na zboru Reda, v Dolenjskih toplicah, kjer smo med drugim potrdili nove akte Reda, volili novo vodstvo za obdobje 2019-2023  in na Viteškem turnirju Reda v Portorožu ,kjer smo izbirali viteško vino 2019. Na obeh prireditvah  je bila po moji oceni dobra udeležba članov Reda. Obe prireditvi   sta bili  vzorno organizirane za kar se soorganizatorjem ,še posebno pa konzuloma  viteških  omizij VO Dolenjska ,Bela krajina in Posavje, Mihi Butari, vitezu vina I.reda in VO Slovenska Istra in Kras Gašparju Gašparju Mišiču,vitezu vina I.reda , v imenu Reda še  posebej zahvaljujem.

 

Spoštovane viteške prijateljice in viteški prijatelji ,dragi gosti, gospe in gospodje, ker je to naša zadnja Redovna prireditev v letu 2019 mi dovolite ,da Vam  zaželim vesel Božič in srečno Novo  leto 2020.

Želim vam, da bi se vam uresničile vse želje, pričakovanja in sanje, tudi tiste, ki ste jih postavili visoko nad oblake .

 

V čast vinu in domovini!!

 

prof. dr. Milan Pogačnik, vitez vina

bottom of page