top of page

O Združenju slovenskega reda vitezov vina

 

 

Združenje slovenskega reda vitezov vina je samostojno, prostovoljno, nepridobitno, versko in politično neopredeljeno združenje državljanov Slovenije, ki uresničujejo svoje interese na področju čaščenja vinske trte in vina, negovanja, spodbujanja in širjenja kulture uživanja vina in s tem povezanih dejavnosti.

 

Z ustanovitvijo 9. januarja 2004, na Ptuju je Red stopil zelo dejavno in široko organizirano področje. Red si tako prizadeva to področje nadgraditi s svojo zgodbo. Znotraj reda gojimo pravo prijateljevanje ob vinu na demokratičnih temeljih z enakopravnim položajem vseh članov. Ne delamo razlik med moškimi in ženskimi člani. Vsi  volimo in smo lahko izvoljeni v organe reda, enakopravno vstopamo in napredujemo v skladu z dogovorjenimi kriteriji in svojim prispevkom v Redu. Vse akte in pomembnejše odločitve sprejemamo v najvišjih organih, pregledno, z možnostjo vpliva vseh članov. V delovanju Reda posebno pozornost namenjamo slovenski tradicijo, kulturo čaščenja trte in vina, izhajajočiz nacionalnih in krščanskih vrednot, neobremenjeni in brez udinjanja političnim ali verskim interesom.

 

Zunanja podoba in vsa znamenja reda (listine, insignije, oblačila, znak reda…) ter naša druženja so v duhu tradicije in simbolike slovenskega vinogradništva in vinarstva. Vsi člani v Redu imamo v temelju enaka znamenja in stopnje. Red deluje z zavestjo, da imamo po vstopu Slovenije v veliko družino evropskih narodov tudi na tem področju lastno organizacijo, da smo tako enakopravni sorodnim organizacijam v drugih državah in pripravljeni sodelovati z vsakim, ki bo upošteval in spoštoval te vrednote.

bottom of page