top of page

Program omizij za leto 2019

 

PROGRAMI VITEŠKIH OMIZIJ V LETU 2019

 

VITEŠKO OMIZJE CELJE

 

 1. Rez potomke stare trte na Gostinski šoli v Celju

 2. Izvedba izleta Celjskega viteškega omizja v vinorodno deželo Moldavijo aprila 2019

 3. Udeležba na prireditvi Vino in čokolada v Podčetrtku v mesecu maju

 4. Srečanje z enim od viteških omizij Slovenskega reda vitezov vina

 5. Prisotnost na trgatvi potomke stare trte v Mozirju

 6. Organizacija in izvedba 16. Viteške slovesnosti Slovenskega reda vitezov vina

 7. Udeležba na ostalih redovnih prireditvah

 8. Izvedba vsaj 4 rednih sej omizja

 9. Neobvezni mesečni sestanki članov reda na sedežu

 

VITEŠKO OMIZJE MARIBOR

 

 1. Promocija vin članov omizja v Hiši stare trte v Mariboru

 2.  Sodelovanje pri rezi Stare trte v Mariboru

   3.   Izobraževanje o vinu in hrani na srečanjih omizja

   4.   Strokovna ekskurzija Istra

   5.   Sodelovanje na Festivalu vin v okviru Festivala Lent

   6.   Izbira županovega vina v Lenartu 26.5.2019

   7.   Sodelovanje na svečani trgatvi Stare trte v Mariboru

   8.   Sodelovanje na Martinovanju v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu

   9.   Sodelovanje na festivalu VINDEL v hotelu Habakuk

10.   Sodelovanje na Festivalu mladih vin PUBEC

11.   Srečanja viteškega omizja

12.   Udeležba na redovnih prireditvah.                         

 

VITEŠKO OMIZJE SLOVENSKA ISTRA IN KRAS

 

 1.      Člani omizja bomo tudi v letu 2019 spoštovali program dela Združenja slovenskih vitezov vina in s tem izkazovali svojo pripadnost Združenju.

 2.      V mesecu marcu (10 in 11. 03.) se bomo udeležili slavnosne otvoritve 22. Festivala Malvazije v Portorožu. (Koordinator in vodja vzorcev Malvazije).

 3.      V dneh  09. in prireditve je vitezinja 1. Reda Ingrid Mahnič. Naši člani pa bodo uključeni v vodenje posameznih delavnic in pri ocenjevanju prispelih 10. 06. bo v Marezigah tradicionalni praznik Refoška. Naše omizje bo sodelovalo pri ocenjevanju vzorcev, proglasitvi rezultatov in opravilo kronanje “Kralja Refoška. (Koordinator med KS in omizjem Igor Zajec in Marinko Rodica).

 4.      V soboto dne 25  maju se bomo udeležili otvoritvene prireditve “V deželi Terana”v KS Tomaj. V okviru tega praznika se bomo vitezi in krajani zbrali na Turkovi kmetiji in počastili staro trto “Teranovko”. (koordinator tega dogodka bo Vitezinja 1. Reda Majda Brdnik. Ob sodelovanju vinarjev našega omizja).

 5.      Po dogovoru s Konzorcijem predelovalcev Terana se bomo v juniju udeležili predstavitve Konzorcijskih Teranov 2019. (koordinatot med Konzorcijem in omizjem bo vitez vina Boris Lisjak).

 6.     V novembru se bomo pridružili praznovanju Martinovanja, ki ga organizira na Proseku Slovenska kmečka zveza iz Trsta. (Koordinator Peter Borsič in Majda Brdnik).

 7.     26 decembra se bomo uključili v organizacijo 8. Festivala Penin v Portorožu. Člani našega Reda bodo uključeni v komisijo za ocenjevanje vzorcev, podelitvi nagrad in proglasitvi Šampiona penin 2019.

 8.      Poleg že ustaljenega programa bomo skupaj z našo članico Cerkvenik Andrejko  organizirali  predavanje na temo”Zdravilna sinergija vina in zelišč”.

 9.      Z Legaturo za Primorsko bomo skušali uskladiti program sodelovanja pri tistih dogodkih kjer se  skupaj pojavljata oba reda.                  

 

VITEŠKO OMIZJE LJUBLJANA

 

V letu 2019 bomo nadaljevali z našimi aktivnostmi in poslanstvom pri širjenju vinske kulture in namenili osrednjo pozornost tudi našemu strokovnemu izpopolnjevanju, ki bo sestavni del druženja članov VO. Za vsako srečanje bo izbrana tema poznavanja vinskih sort, njihovih lastnosti in posebnosti, vključno z arhivskimi vini, ob povezovanju z izbrano jedjo.

-          Aktivno se bomo udeleževali prireditev Viteškega reda.

-          Izvedli bomo dve strokovni ekskurziji. Prva bo namenjena obisku vinogradnika in vinarja, katerega vina smo ocenjevali na Festivalu vin v Ljubljani in je prejel najvišjo oceno. Na druženje bomo povabili tudi Viteško omizje z njegovega območja in tako prispevali k utrjevanju naše skupne povezanosti in boljšemu medsebojnemu poznavanju. Druga  bo namenjena obisku Ribnice, spoznavanju njenih znamenitosti in kulinaričnih posebnosti.

-          Obiskali bomo vinogradnika in vinarja v zamejstvu.

-          Udeležili se bomo jesenske slovesnosti ob županovi najstarejši trti iz mariborskega Lenta, ki smo jo skupaj posadili v občini Vodice.

-          Udeležili se bomo trgatve na Grajskem vinogradu v Ljubljani v sodelovanju z vinskim konventom Sv. Urbana.

-          Aktivno bomo sodelovali na prireditvah Ljubljanska vinska pot, Ljubljanski festival vina in na Martinovanju, katerih organizator je naš vitez vina.

 

VITEŠKO OMIZJE DOLENJSKA BELA KRAJINA IN POSAVJE

 

-          Da se člani udeležujejo temeljnih dogodkov v organizaciji Reda (ZSRVV)

-          Na rednih delovnih srečanjih Vinskega omizja.

-          Da sodelujejo na 58. tradicionalni prireditvi Salamijada ( in vino) v Sevnici

-          Sodelovanje na Tednu cvička v Kostanjevici na Krki

-          Sodelovanje na Vinski vigredi v Metliki

-          Sodelovanje na vinskih dogodkih v Gadovi peči( »Cvičkov festival« ….)

-          Sodelovanje na festivalu Modre frankinje  - na gradu Sevnica

-          Sodelovanje na veliki vinski prireditvi na Raki (ambasada cvička)

-          Srečanje z Viteškim omizjem Evropskega reda – Konzulat za Slovenijo  dne 5. septembra 2019 – gostitelji  dogodka so naši viteški prijatelji

Predvideno sodelovanje na aktivnostih Združenja slovenskega reda vitezov vina v letu 2019. Tem dogodkom je potrebno dati prioriteto s svojo udeležbo.

-          Šestnajsti Viteški zbor, bo maja 2019, v organizaciji našega viteškega omizja

-          Spomladansko Viteško srečanje Reda : organizator bo določen naknadno

-          Šestnajsti Viteški turnir bo avgusta v Gornji Radgoni v času Kmetijsko živilskega sejma, na dan vinarjev, v organizaciji Viteškega omizja Pomurje

-          Šestnajsta Viteška slovesnost bo konec novembra 2019, organizator VO Celje

 

VITEŠKO OMIZJE POMURJE

1.      Druženje in srečanje članov skozi celo leto (vsaj 4x letno) na področju Slovenskih goric, G. Radgone, Ljutomera, M. Sobote, Goričkega, Lendave in njihove okolice (vsi dogodki in dejavnosti na področju vinogradništva in z njim povezani dogodki). SKOZI CELO LETO

2.      Druženje in srečanje našega omizja na nivoju združenja slov. reda vitezov vina (udeležba vsaj 50% od programiranega). SKOZI CELO LETO

3.      Druženje in srečanje z ostalimi viteškimi redovi v Sloveniji in tujini, (Madžarskim in Evropsko Gradiščanskim viteškima redovoma).   SKOZI CELO LETO.

4.      Druženje in srečanje z ostalimi sorodnimi društvi, podjetji, kulturnimi in ostalimi organizacijami, ki so povezani z promocijami in promoviranjem vin in vinske kulture. SKOZI CELO LETO.

5.      Sprejemanje novih članov v omizju, in napredovanje članov pomurskega konzulata,

6.      Vsa srečanja in druženje članov reda pa je treba obveščati javnost prek javnih medijev.

7.      Na srečanja se pride v temni obleki, kravata, insignije, priponka, ali športno če je to dogovorjeno (najbolje da vedno vzamete seboj torbo z vso viteško opremo).

Predvidena srečanja in aktivnosti v okviru našega omizja in Reda:

22 .01.2018. VINCEKOVO srečanje z Madžarskimi vinogradniki v Čentibi, v omizju.

25.02.2018. prva redna seja in srečanje pomurskega konzulata z v omizju.

07.03.2018. rez trt in predaja listine KS v Pečarovcih skupaj z evropskim redom, v omizju.

19.03.2018. Jožefova salamajada, v omizju.

Marec - november, sodelovanje z Pomurskimi občinami in društvi, v omizju.

Viteški zbor Reda, na nivoju reda.

Maj - junij izlet Pomurskega konzulat v Makedoniju, v omizju.

Junij - Viteško druženje, na nivoju reda.

Julij - avgust vinski festival v Kesteju na Madžarskem, v omizju.

Avgust - srečanje na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni + viteški turnir slovenskih vi, na nivoju reda.

November redovna svečanost, na nivoju reda.

26.12.2019. – Štefanova trgatev, v omizju.

 

VITEŠKO OMIZJE BRDA IN VIPAVSKA DOLINA

Poleg obveznosti na prireditvah na nivoju Reda, ki so štiri, bomo aktivni na naših lokalnih prireditvah:

- Višnjevik - Rebula

-Šempas - Lokalna prireditev( vina in olja)

- Zemono - Okusi Vipavske doline

Poleg teh pa bomo letos vzpostavili kontakt z zamejskimi kolegi.

Obiskali enega vinorodnega okoliša v soseščini.

Obiskali Joška Gravnerja, najbolj znanega vinarja v Italiji.

 

VITEŠKO OMIZJE PTUJ – ORMOŽ

 

V letu 2019 bodo člani omizje imeli tri do štiri srečanja na katerih bodo obravnavali aktualne dogodke in aktivnosti v omizju, na ravni Reda in okolja v katerem deluje omizje. Člani omizja se bodo v kar se da velikem številu udeleževali dogodkov Reda.

Skrb za nove člane in napredovanja članov ter predlaganje le teh v sprejem in za napredovanja Svetu Reda.

Dogodki, ki so obvezni za člane omizja na območju, ki ga pokriva viteško omizje:

 • Rez potomke stare trte na Ptuju, 21. Marec 2019;

 • VINO PTUJ 2017, 6. April 2019,

 • Srečanje z VO Pomurje,

 • Salon sauvignon Ptuj,

 • Dobrote slovenskih kmetij,

 • Strokovna ekskurzija,

 • Dnevi turizma na Kogu,

 • Trgatev v ptujskem mestnem vinogradu,

 • Festival mladega vina Ptuj,

 • Martinovanje na Ptuju,

 • Martinovanje v Ormožu.

Člani omizja se bodo udeležili tudi vseh srečanj, ki jih organizira Red, delovali v skladu s poslanstvom Reda in si vsak na svojem področju prizadevali za dvig kulture pitje vina, opozarjali na aktualne razmere na področju vinogradništva in vinarstva v Sloveniji ter gojili viteško prijateljstvo in sodelovanje med člani in viteškimi omizji Reda.

 

bottom of page