top of page

Program Reda za leto 2019

 

 

PROGRAM AKTIVNOSTI ZDRUŽENJA SLOVENSKEGA REDA VITEZOV VINA V LETU 2019

 

Združenje slovenskega reda vitezov vina je vstopilo v petnajsto leto svojega obstoja. V teh letih smo člani bolj ali manj uspešno uresničevali poslanstvo Reda, na srečanjih Reda in v viteških omizjih. V letu 2019, je poleg ostalih nalog, pomembna naloga sprejem aktov Reda: Statuta Reda in Poslovnik o delu Viteškega zbora (sprejema Viteški zbor), Protokola o prireditvah in srečanjih Reda ter Pravilnika o sprejemu in napredovanju članov Združenja slovenskega reda vitezov vina (sprejel Svet Reda, 22. 02. 2019)

Tudi v letu 2019 bodo štiri redovna srečanja in srečanja viteških omizij:

- Viteški zbor, 18. maj 2019, Dolenjske toplice v organizaciji Viteškega omizja Dolenjska, Posavje in Bela krajina in Viteško slovesnost,

- Viteško srečanje,

- Viteški turnir slovenskih vin, v organizaciji Viteškega omizja Slovenska Istra in Kras

-Viteška slovesnost, v organizaciji Viteškega omizja Celje,

-Srečanja viteških omizij.

 

 

 

bottom of page