top of page

Viteška omizja

Viteška omizja so območne enote Reda in delujejo kot metode dela sveta Reda. Svet Reda ustanovi viteška omizja po teritorialnem načelu. Člani posameznega viteškega omizja izmed sebe volijo vodjo, ki ga potrdi svet Reda in tajnika omizja za dobo 4 let. Po preteku mandata sta lahko izvoljena še enkrat. Delo viteškega omizja ureja poslovnik, ki mora biti usklajen s poslovnikom sveta Reda. 
 

Pravice in dolžnosti viteških omizij:
– sprejemajo lastne programe dela, usklajene s programom sveta Reda;
– finančno poslovanje se evidenčno vodi za posamezno omizje prek transakcijskega računa;
– samostojno sprejemajo in izvajajo aktivnosti v pristojnosti viteškega omizja;
– pripravljajo prireditve in izobraževanja;
– o svojih aktivnostih redno obveščajo svet Reda, enkrat letno predložijo pisno poročilo;
– dajejo pobude in predloge organom sveta Reda; 
– imajo pravico do dela članarine, ki jo določi svet Reda.

 

Viteška omizja: 
- viteško omizje Celje;
- viteško omizje za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino;
- viteško omizje Ljubljana;
- viteško omizje Maribor;
- viteško omizje za Pomurje;
- viteško omizje Goriška Brda in Vipava;

- viteško omizje Slovenska Istra in Kras,

- viteško omizje Ptuj-Ormož.

 

Konzuli viteških omizij za obdobje 2019-2023:

- Aleks Štakul, VO Ljubljana

- Blaž Žibret,VO Dolenjska, Bela krajina in Posavje

- Gašpar Gašpar Mišič, VO Slovenska Istra in Kras

- Ivan Mijošek, VO Celje

- Mag. Janez Kramberger, VO Maribor

- Janez Dežman, VO Vipavska dolina in Brda

- Nataša Petrovič, VO Ptuj, Ormož 

- Štefan Pavlinjek, VO Pomurje

bottom of page