Viteško omizje Ljubljana

Članice in člani viteškega omizja Ljubljana

Aleks Štakul, konzul omizja

Ema Bratovž

Matjaž Kiler

Rok Klanjšček

Milan Kneževič

mag. Milan Lovrenčič

dr. Alojz Pleskovič

dr. Milan Pogačnik

Rado Stojanovič

Dare Špenko

dr. Draško Veselinovič

dr. Mojmir Wondra

dr. Boštjan Žekš

Joco Žnidaršič

mag. Iztok Bricl

Tomaž Bergant

Peter Polič

Marjan Kosec

dr. Danilo Turk, častni član

Matjaž Fon, vitez pripravnik