top of page

 67. Seja Sveta Reda na posestvu Krakovo 

 27.02.2020

1. Posestvo Krakovo

2.Dobrodošlica s penino in salamo.

67. SEJA SVETA REDA NA POSESTVU KRAKOVO 27.2.2020

Na svoji 67. seji se je Svet reda sestal na sedežu Viteškega omizja Dolenjska, Bela krajina in Posavje v Orešju pri Sevnici, posestva Krakovo, našega viteškega prijatelja Zdravka Mastnaka, viteza vina in vrhunskega vinarja in enologa. Kot je običaj te znamenite vinske kleti, velike 600 m2 in z zmogljivostjo 300 tisoč steklenic, ki jih napolnijo z najsodobnejšo avtomatsko polnilno linijo, smo ob prihodu najprej okusili slastne domače salame znanih zmagovalcev tradicionalne Salamijade v Sevnici, ob spremljavi Valvasorjevih in Valentinovih penin.

Na začetku našega uradnega sestanka smo se najprej poklonili spominu našega preminulega viteza vina Igorja Zajca, ki je bil dolga leta naš vzoren, zgleden in aktiven član pri uresničevanju poslanstva našega Reda. Pogrešali ga bomo, saj bo težko zapolniti vrzel njegovih izvirnih idej in prijateljevanja.

Sicer pa je osrednja pozornost veljala pripravi na Viteški zbor, ki bo 4. aprila 2020 v Lenartu v organizaciji Viteškega omizja Maribor. V tem sklopu je potekala razprava o posameznih dokumentih, ki jih bodo pred zborom prejeli vsi člani Reda: poročilo o delu in finančnem poslovanju Reda za leto 2019, Osnutek programa dela in finančnega načrta Reda za leto 2020 in Organizacija redovnih prireditev za  obdobje 2019 – 2023.

Poleg Viteškega zbora bodo v letu 2020 še: Viteško srečanje 23. maja v organizaciji VO Ljubljana, Viteški turnir 17.10 v gostišču Tri lučke, na vinorodnem gričevju Sremiča pri Krškem, v organizaciji VO Dolenjska, Bela krajina in Posavje ter Viteška slovesnost 28.11. v hotelu Primus na Ptuju v organizaciji VO Ptuj Ormož.

Člani Sveta Reda so ocenili tudi organizacijo in izvedbo Viteškega turnirja slovenskih vin 2019 v Portorožu in Viteške slovesnosti v Olimju. Za obe prireditvi velja posebna zahvala, pohvala in čestitke Viteškemu omizju Istra in Kras in Viteškemu omizju Celje za vzorno in brezhibno organizacijo, vključno s sprejemom, programom in viteškim obedom.

Prav tako so člani Sveta soglasno sprejeli Pravilnik o priznanjih v Redu in Poslovnik o njegovem delu ter podprli predlog, da bi v prihodnje imela tudi Viteška omizja svoje prapore.

Pohvalili so ponovno obuditev spletne strani Reda in predlagali, da posamezna VO opravijo skupinsko fotografiranje, ki bodo osnova za spletno prepoznavnost posameznih omizij. Prav bi bilo, da v omizjih zadolžijo člana, ki bo skrbel za novice dogodkov omizja in jih posredoval uredniku spletne strani.

Po seji in imenitni kulinariki smo si v spremstvu gostitelja Zdravka Mastnaka in konzula VO Dolenjska, Bela krajina in Posavje Blaža Žiberta, še ogledali sodobno urejeno vinsko klet  kjer zorijo modra frankinja, cviček in vrhunske penine.

3.Dragi Igor, hvala ti za vse.

4.Pozdrav Zdravka Mastnaka.

6.Soglasno sprejeti sklepi.

8.Tudi Zdravkov konjak se je prilegel.

5.Obravnava delovnih gradiv.

7.Ogled vinske kleti.

9.Slovo pred sedežem konzulata.

bottom of page