top of page

 19. Viteški zbor

1. Udeleženci Viteškega zbora

2. Soglasno potrdili vsa poročila

3. Nastop vokalne skupine Il Divji

Ljubilej širca

19. VITEŠKI ZBOR

 

Tokrat smo se člani Združenja slovenskega reda vitezov vina zbrali na Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Imenitno druženje v prelepem okolju, ki je dehtelo po prebujanju pomladi, je potekalo v soorganizaciji Viteškega omizja Maribor in njegovega imenitnega gostitelja, viteškega konzula mag. Janeza Krambergerja.

Po okusnem prigrizku in izvrstni penini, smo po odpeti Viteški hvalnici vina, najprej uživali v kulturnem nastopu izjemno uspešne vokalne skupine Il Divji in nato prisluhnili zanimivemu strokovnemu predavanju mag.  Janeza Valdhuberja o »Nadvojvodi Janeza – očeta Meranovega«.

Po pozdravnem nagovoru mariborske vinske kraljice Neže Jarc in župana občine Sv. Trojica, Davida Klobase, je sledil delovni del letnega zbora Reda.

Odlično ga je vodil viteški prijatelj Blaž Žibret. Soglasno smo sprejeli poročila ambasadorja dr. Milana Pogačnika o našem delu v preteklem letu, ki je bilo sicer uspešno, vendar nekoliko okrnjeno zaradi pandemije Covida 19. Leto, kot je bilo razvidno iz finančnega poročila in poročila nadzornega odbora smo sklenili z ugodnim finančnim izidom. Soglasno smo potrdili program dela za leto 2022,saj so pred nami nove naloge in bogate programske aktivnosti posameznih viteških omizij, med katerimi po svoji delavnosti zlasti izstopa Viteško omizje Pomurje.

Seveda pa naše druženje ni minilo brez slovesnega obeležja okroglih obletnic članov reda v letu 2021, ki jim je ambasador Reda izročil lična in za vinske viteze praktična darila.

Posebno pozornost pa smo namenili našemu viteškemu prijatelju vitezu vina Liviu Jakominu. Za dolgoletno uspešno delo, bil je tudi med soustanovitelji Reda, dva mandata konzul VO Istra in Kras, član Sveta Reda, avtor in soavtor knjižnih uspešnic Reda in pesniške zbirke posvečene trti in vinu, smo mu soglasno, na predlog VO Istra in Kras in Sveta Reda, podelili naziv častnega člana Združenja slovenskega reda vitezov vina.

Po uspešno sklenjenem zboru je sledil imenitni viteški obed, ki  ga je izvedlo kuharsko in strežno osebje Štajerske hiše kulinarike ob spremljavi vrhunskih vin vinogradnikov in vinarjev VO Maribor.

4. Častni čan Livio Jakomin

Štajerska hiša kulinarike

bottom of page